Søgne

<<Reddet psykiatrien>><<Reddet psykiatrien>>

SØGNE

Èn million kroner som ble tatt fra psykiatrien i Søgne ved års-skiftet, er nå kommet til rette etter at kommunestyret tors-dag behandlet revidert budsjett. Brukerne jubler. Vi er kjempeglade. Det er dette vi har jobbet for, at ikke psykiatrien skal miste fire stil-linger siden dette er en gruppe mennesker som trenger alle stillinger den kan få, sier Lise Gyberg og Reidun Andersen. De hevder en kommune som Vennesla har langt større bemanning innen psykiatri. Der-for tok de runden til alle partier, og resultatet ble flertall. Bare Høyre og KrF stemte imot, og spesielt sistnevnte falt brukerne tungt for brystet si-den partiet sto bak den nasjonale opptrappingsplanen. Men KrF avviser motvilje. -Vi syntes det var nok med 500.000, det ville dekke to stillinger ut året og opprettholde dagsenteret. Så ville vi se an saken på nytt ved bydsjettbe-handling til høsten, forklarer gruppeleder Torunn Verdal. Også hjemmetjenesten fikk tilbake èn million, mens skolen fikk hele 1,8 millioner. Dess-uten ble det bevilget 700.000 til tursti fra høllen til Åros.                                                             VEGARD DAMSGAARD  

Kontaktsenteret reddet...

Kontaktsenteret reddet...
En million har nå kommet tilbake etter at kontakt-senteret i Søgne ble fratatt samme sum ved årsskifte.

Av Jøran Gamman

Bare Høyre og KrF stemte imot forslaget som ble fremmet sist torsdag i kommunestyret.
Millionen går til å sikre flere stillinger ved senteret.
-Det har gått vekk fire stillinger.Så nå vil vi takke flertallet somstemte for at får det vi har blitt lovet, sier Lise Gyberg og Reidun Andersen.
Lise Gyberg og Reidun Andersen har stått på for å sikre at driften kan gå som normalt ved Kontaktsenteret.
- På grunn av kutt i stillinger har senteret måtte holde stengt noen "røde" dager. Når det skjer har brukerne ikke noe sted å være og risikoen for tilbakefall blir større, sier Lise Gyberg.

----------------------------------------------------------------------------
Fakta

Kontaktsenteret (dagtilbud)
Målgruppe: Mennesker som 
har psykiske problemer i ulik grad.
Aktiviteter : Div turer, fysisk trening, 
hobbyaktiviteter og sosialt felleskap.

(Fra Søgne kommune hjemmeside)
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE