Psykiatrimiddler. En million er kommet tilbake
Siste nytt

Leserinnlegg: En million er kommet tilbake

Av: Lise Gyberg og Reidun Andersen, Søgne

I 1998 bevilget staten 23 milliarder kroner for å rette opp årstiders mangler i psykiatrien. I utredningen staten hadde bestilt for å belyse situasjonen psykiatrien i landet befant seg i, var konklusjonen at der var brist i alle ledd.

I 1998 bevilget staten 23 milliarder kroner for å rette opp årstiders mangler i psykiatrien. I utredningen staten hadde bestilt for å belyse situasjonen psykiatrien i landet befant seg i, var konklusjonen at der var brist i alle ledd. 
Derfor ble midler øremerket til psykiatrien til kommunene slik at de ikke skulle bruke pengene på andre tjenester. Tjenester som hadde pressgrupper som ropte høyt. Det hadde ikke psykiatrien. De pårørende var tause og de syke var tause. Det var for mye stigma rundt det å ha befatning med psykiatrien.
I de ti årene opptrappingsperioden har vart har det skjedd mye positivt og mye er blitt bedre. Tilbudene i kommunene er bedre og mer varierte. Vi har fått sterke og dyktige brukere som nå våger å stå fram, vi har fått sterke brukerorganisasjoner som ivaretar bruker og pårørendes saker.
Søgne kommune har vært en stort sett bra kommune å bo i for mennesker med psykiske lidelser. Vi har hatt god hjelp av de psykiatriske sykepleierne, men tjenestemengden vi har fått tildelt har for det meste vært på minimumsgrensen, ofte ikke etter ønsket eller følt behov. 
Så har vi fått et aktivitetshus som etter vår vurdering har vært og er livsnerven og stedet hvor vi finner omsorg, vi får krefter, selvhjelp og ikke minst vi finner venner. Mange av oss har i mange år slitt med tunge og for noen, invalidiserende lidelser innenfor psykiatri. Mange har dessverre mistet kontakt med deler av nettverket og også mistet kontakten med venner. Et aktivitetssenter er et sted hvor vi kan være oss selv på godt og vond og mange av oss har fått venner.
Husk at ennå er det å ha en psykisk lidelse ganske stigmatiserende. Vi bor i en liten kommune hvor alle kjenner alle og det er ikke enkelt for mange av oss å finne steder hvor vi føler oss trygge og velkomne.
Derfor er huset vårt et godt og trygt sted å være. 
Når kommunen da ville redusere tilbudet vårt ble vi engstelige. Vi mannet oss opp og møtte både ordfører og flere andre ledere innen Helse og omsorgssektoren, pluss at vi oppsøkte alle de politiske partigruppenen i kommunestyret hvor vi la fram problemet.
Vi ble lyttet til, vi fikk gehør for at vi ikke skulle miste noe av tilbudet i aktivitetshuset.
At det er blitt en reduksjon i det øvrige tilbudet innen psykisk helse i Søgne kommune på grunn av et stramt budsjett er tragisk. Det er tragisk at man tar fra ei gruppe som har vært den i vårt samfunn som har vært minst ivaretatt av alle, og som den tidligere Høyre helseministre Ansgar Gabrielsen stadig sa: «De sitter nederst ved helsebordet når bevilgninger skal fordeles.» 
Så vidt vites er Søgne kommune den eneste kommunen i Agder som ikke viderefører de tilbud som er etablert i opptrappingsperioden. De fleste kommuner har brukt av det ordinære budsjett i tillegg til de øremerkede midlene, det var jo en opptrappingsperiode. Mye skulle rettes opp, mye skulle etableres, mye skulle sees på, på en ny og annerledes måte, mye som var forsømt.
I psykiatriplanen for Søgne kommune for 2007–2010 står det:
«Hovedmål
Helsevesenet i Søgne kommune skal arbeide for å forebygge utviklingen av psykiske lidelser
Overordnede prinsipper
Brukeren først,- brukerens behov skal avgjøre hvilket tilbud som skal gis ut fra et helhetlig menneskesyn.
Mest mulig normalt liv, – velferd, økt livskvalitet og deltakelse i samfunnslivet gjennom uavhengighet, selvstendighet og evnen til å mestre eget liv.»
Vårt håp er at denne målsetting ikke bare er fine ord på et papir, men et reelt mål for mennesker med psykiske lidelser. 
I dag jeg – i morgen kanskje deg.
Hei!
Prøv å lage din egen hjemmeside som jeg.
Det er enkelt, og du kan prøve det helt gratis.
ANNONSE